ქსელის დიზაინი

ქსელის დიზაინი

 

როდესაც ორგანიზაციას ესაჭიროება საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ან გაფართოება, ქსელის დიზაინის მომსახურება საუკეთესო გადაწყვეტილებაა. itgroup® თანამშრომლობს წამყვან ქსელური ინფრასტრუქტურის მწარმოებლებთან და უზრუნველყოფს მომხმარებლებს ყველაზე მდგრადი გადაწყვეტილებებით. ჩვენი ექსპერტები გაანალიზებენ თქვენს ბიზნეს საჭიროებებს, შეარჩევენ სათანადო გადაწყვეტილებას და განახორციელებენ ქსელურ პროექტს.

 


მომსახურება ვრცელდება

  • ლოკალური ქსელები (LAN)
  • გლობალური ქსელები (WAN)
  • უკაბელო ქსელები
  • ვირტუალური ქსელები
  • ინტერნეტის მართვის სისტემები
  • ქსელური უსაფრთხოების სისტემები