პრობლემის პრევენცია

პრობლემის პრევენცია

მართეთ თქვენი ბიზნესი გამართულად

დღესდღეობით როგორც კომპიუტერული ტექნიკა, ისე სისტემები და ქსელები კომპლექსურად უფრო რთული შესანარჩუნებელი ხდება. ამიტომ,მცირე დაზიანების აღმოფხვრაც კი ხდება სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ასპექტი საწარმოს აიტი ინფრასტრუქტურაში, რადგან დაზიანების აღმოფხვრას შუძლია შეინარჩუნოს ბიზნესის უწყვეტობა. დაზიანების აღმოფხვრა არის პროცესების და პროცედურების კომბინაცია, რომელიც ინარჩუნებს აიტი ინფრასტრუქტურის გამართულ მუშაობას.

 

 

დაზიანების აღმოფხვრის უპირატესობები:

  • მართავს ბუნებრივ და ადამიანის მიერ გამოწვეულ დაზიანებას.
  • ნეგატიური ინციდენტების დროს ხელს უშლის ბიზნესის შეფერხებას.
  • ამცირებს ფინანსურ დანაკარგებს და სირთულეებს.
  • საგანგებო პირობებში მუშაობს კვალიფიციური კადრების გუნდი პრობლემის გასამკლავებლად.
  • წინასწარ გამზადებთ შესაძლო კატასტროფის შესახებ.