სარეზერვაციო სივრცე

დისტანციური სარეზერვაციო სივრცე

 

დაიცავით თქვენი მნიშვნელოვანი ბიზნეს ინფორმაცია ბუნებრივი კატასტროფების, ტექნიკური გაუმართაობის, შემთხვევით წაშლისგან, ვირუსებისა და ჰაკერებისაგან. itgroup® გთავაზობთ მაღალი მდგრადობის მქონე დისტანციურ სარეზერვაციო სივრცეს, რომელიც მარტივად ინტეგრირდება არსებულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან და აუმჯობესებს მონაცემთა უსაფრთხოების დონეს. დისტანციური სარეზერვაციო სივრცე უზრუნველყოფს თქვენი ინფორმაციის შიფრაციას და საჭიროების შემთხვევაში დაკარგული ფაილების მყისიერ აღდგენას.