ჩვენი მომსახურება

ჩვენი მომსახურება

 

ჩვენ შევქმენით მომსახურების უნივერსალური განსაზღვრება - მომსახურება ეს არის ადამიანების, პროცესების და ტექნოლოგიების კომბინაცია, რომლის დანიშნულებაა მომხმარებლის მხარდაჭერა და უზრუნველყოფა განსაზღვრული პროცედურებით ან შესაძლებლობებით. ამგვარი ფორმულირება ნათელს ხდის, რომ ჩვენი მიდგომა და მეთოდები რადიკალურად განსხვავდება ბაზარზე არსებული სერვის პროვაიდერებისაგან. ჯგუფი მუდამ ცდილობს დანერგოს უახლესი მომსახურების სტანდარტები და განავითაროს ახალი პროდუქტები.

 

itgroup® გთავაზობთ მომსახურების ფართო სპექტრს, რაც საშუალებას მოგცემთ სრულფასოვნად უზრუნველყოთ თქვენი ორგანიზაციის ტექნოლოგიური საჭიროებები.
 

 

ყოველი ჩვენი მომსახურება მორგებულია ტექნოლოგიური მართვის მეთოდოლოგიებსა ITIL და IT სერვის მენეჯმენტის ITSM სტანდარტებზე.