ერთიანი კომუნიკაციები

ერთიანი კომუნიკაციები


ურთიერთობა ბარიერების გარეშე

 

ეფექტური კომუნიკაცია არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი წარმატებულ ბიზნესში. ეს არის მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ირჩევენ ორგანიზაციები ერთიან კომუნიკაციაზე გადასვლას - რაც გულისხმობს სხვადასხვა საკომუნიკაციო პროდუქტების გამოყენებას ერთ ინტერფეისი.


ჩვენ შეგვიძლია ყველა სახის კომუნიკაციის გამარტივება და გაერთიანება, ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზებისთვის, შევამციროთ რეაგირების დრო და აღმოვფხვრათ მედია დამოკიდებულებები.
 

ერთიანი კომუნიკაციების უპირატესობები
 

  • მიმღებს ნებისმიერ მეილზე რეაგირების საშუალებას აძლევს, ნებისმიერ დროს.
  • აუმჯობესებს თქვენი ბიზნესის ეფექტურობას.
  • აერთიანებს აღჭურვილობასა და მომსახურებას და შესაბამისად, ზოგავს თქვენს ხარჯებს.
  • შეტყობინებებზე წვდომის საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ ადგილას.
  • ახდენს თქვენი არსებული აიტი ინფრასტრუქტურისა და სატელეფონო სისტემების ინტეგრირებას.