სერვისი
გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრი
ITGroup ® პირდაპირ შეესაბამება დამკვეთის ბიზნესის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს სრულ პროექტის ხელმძღვანელობას. ჩვენი პროფესიონალი გუნდი ხელს შეუწყობს მომხმარებელს მოლაპარაკებებში, დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის ახალი ან არსებული IT გადაწყვეტილებები. 
itgroup® პირდაპირ შეესაბამება დამკვეთის ბიზნესის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს პროექტის სრულ ხელმძღვანელობას. ჩვენი პროფესიონალი გუნდი ხელს შეგიწყობთ მოლაპარაკებებში, დაგეგმვასა და ახალი ან არსებული IT გადაწყვეტილებების განხორციელებაში.  
გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრი
 
itgroup® პირდაპირ შეესაბამება დამკვეთის ბიზნესის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს პროექტის სრულ ხელმძღვანელობას. ჩვენი პროფესიონალი გუნდი ხელს შეგიწყობთ მოლაპარაკებებში, დაგეგმვისა და ახალი ან არსებული IT გადაწყვეტილებების განხორციელებაში