ტექ. გარემოს აუდიტი

ტექნოლოგიური გარემოს აუდიტი

 

ჩვენი მიზანია მოგაწოდოთ საჭირო ინფორმაცია თქვენი IT გარემოს შესახებ. თქვენ მიიღებთ ანგარიშს, რომელიც მოიცავს მონაცემებს ტექნიკური აღჭურვილობის, პროგრამული უზრუნველყოფის, უსაფრთხოების ან ქსელური ინფრასტრუქტურის შესახებ. აუდიტის შედეგად აქციონერები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სანდო ინფორმაციით IT აქტივების შესახებ, რაც მოგცემთ საშუალებას მიიღოთ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ფინანსებთან, უსაფრთხოებასთან ან IT ინფრასტრუქტურის პროდუქტიულობასთან დაკავშირებით.

 

რა გჭირდებათ?

  • უსაფრთხოების აუდიტი - თქვენი ქსელები და სისტემები ნამდვილად უსაფრთხოა?
  • აქტივების აუდიტი - გაინტერესებთ რეალური ღირებულება თქვენი ინფრასტრუქტურის?
  • პროცესების აუდიტი - არის რაიმე IT-ში რაც ბიზნეს პროცესებს არაეფექტურს ხდის?
  • სერვისების აუდიტი - თქვენი სერვისები ნამდვილად პროდუქტიულია თუ ზედმეტს იხდით?