ქსელის დიზაინი

ქსელის დიზაინი

შექმენით ქსელი რომელიც თქვენზე იმუშავებს

 

თუ თქვენს ბიზნესს სჭირდება ქსელის ინფრასტრუქტურის შეცვლა, გაფართოება ან განახლება -Network Design Pro© - არის გამოსავალი. itgroup® მუშაობს ქსელის ინფრასტრუქტურის ლიდერ ვენდორებთან ერთად, რათა მომხმარებელს შესთავაზოს ქსელის მოწყობისა და მართვის საუკეთესო პირობები. ჩვენი ქსელის ინჟინრები მომხმარებლის საქმიანობის მოთხოვნების მიხედვით შეიმუშავებენ შესაბამის ქსელის პროექტს.

 


მომსახურების სფერო:

  • პასიური და აქტიური ქსელები
  • ლოკალური ქსელი (LAN)
  • ფართო ქსელი (WAN)
  • უსადენო ქსელი
  • ვირტუალური კერძო ქსელი
  • WAN მართვის სისტემა
  • ქსელის უსაფრთხოება & სისტემების მონიტორინგი